Znajdź artykuł

Aktualizacja: 1 stycznia 2022 r. – kolejne etapy kontroli na granicy UK – UE wchodzą w życie

Update: 1 January 2022 - the next steps of the control at the UK-EU border enter into force

Z dniem 1 stycznia 2022 roku nastąpią kolejne zmiany w zasadach przeprowadzania kontroli granicznej pomiędzy UK a UE. Poniżej lista planowanych zmian: Eksport żywności: Od 1 stycznia 2021 r. przy wwozie do Wielkiej Brytanii, strona brytyjska wymaga eksportowych świadectw zdrowia tylko w odniesieniu do tzw. produktów pochodzenia zwierzęcego objętych środkami bezpieczeństwa z powodu występowania chorób zwierząt na terytorium państwa eksportera (POAO under safeguard measures).[...]
12/2021 str. 373-12-21

Kup aby przeczytać całość