Akt wykonawczy do ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o ochronie przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Akt wykonawczy do ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o ochronie przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny

Postępowania ochronne przed nadmiernym przywozem towarów z zagranicy wszczynane są przez Ministra Gospodarki zazwyczaj na pisemny wniosek osoby fizycznej lub prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, występującej na rzecz przemysłu krajowego. Obowiązująca od 13 czerwca 2001r. ustawa z dnia 11 kwietnia 2001r o ochronie przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny zastąpiła uchyloną ustawę z dnia 11 grudnia 1997 r. Podobny los spotka akt wykonawczy do „starej” ustawy – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 stycznia 1998 r. w sprawie wymogów, jakie powinien spełniać wniosek o wszczęcie postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny (Dz. U. Nr 17, poz. 81). Już lada dzień zostanie opublikowane nowe rozporządzenie określające wymogi w stosunku do wniosku o wszczęcie postępowań ochronnych, będących jedynym instrumentem ... [...]
10/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość