Akcyza w unijnych i narodowych przepisach. Akcyza po akcesji (część trzecia) – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Akcyza w unijnych i narodowych przepisach. Akcyza po akcesji (część trzecia)

Historycznie rzecz ujmując od 1985 do 1990 roku Komisja Europejska przygotowywała projekty dyrektyw: horyzontalnej, strukturalnych i w sprawie ujednolicenia stawek. Wszystkie dyrektywy „1”+”3”+”4” zostały przyjęte w roku 1992 z mocą obowiązującą od 1 stycznia 1993 roku.Źródła harmonizacjiDyrektywy Rady UE - Podstawy harmonizacji podatku akcyzowego w ramach UE„1”Z 25 lutego 1992r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących wyrobów akcyzowych oraz w sprawie posiadania, przemieszczania i kontroli tych wyrobów (dyrektywa 92/12/EEC), tzw. dyrektywa horyzontalna, która jest podstawową regulacją określającą zasady nakładania i poboru podatków akcyzowych w państwach członkowskich. [...]
11/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość