Znajdź artykuł

Akcyza od samochodów osobowych – przedmiot opodatkowania

W doktrynie i orzecznictwie zajmowano się dotąd więcej opodatkowaniem podatkiem akcyzowym samochodów osobowych w aspekcie jego zgodności z prawem wspólnotowym. W niniejszym artykule pragnę przedstawić wątpliwości związane z praktycznym stosowaniem ustawy o podatku akcyzowym w zakresie pojazdów samochodowych, w szczególności dotyczące uznawania darowizny samochodu osobowego za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. 3 strony - 7706 znaków [...]
5/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość