Znajdź artykuł

Agencje celne część druga

Kodeks celny podobnie jak dotychczas obowiązująca ustawa Prawo celne z 1989 r. utrzymuje zasadę tzw. wyłączności agencyjnej. Wyłączność ta polega na ograniczeniu możliwości ustanowienia pełnomocnika w postępowaniu przed dyrektorem urzędu celnego. jeżeli postępowanie przed dyrektorem urzędu celnego będzie dotyczyło towaru przeznaczonego do działalności gospodarczej to przedstawicielem określonego podmiotu będzie mogła być wyłącznie agencja celna,. Jedynym wyjątkiem będzie możliwość ustanowienia jako przedstawiciela pracownika danej osoby, ale tylko w formie przedstawicielstwa bezpośredniego. [...]
11/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość