Agencje celne – zmiany po 1 maja 2002 r. – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Agencje celne – zmiany po 1 maja 2002 r.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 253 § 2 Kodeksu celnego, jeżeli postępowanie przed organami celnymi (naczelnikiem urzędu celnego, dyrektorem izby celnej) dotyczy towaru, którego rodzaj lub ilość wskazuje na przeznaczenie do działalności gospodarczej, to: 1) przedstawicielem bezpośrednim osoby może być wyłącznie pracownik tej osoby, agencja celna, adwokat lub radca prawny, 2) przedstawicielem pośrednim osoby może być wyłącznie agencja celna. W wypadkach innych niż te określone powyżej przedstawicielem osoby może być: 1) agencja celna jako przedstawiciel bezpośredni lub pośredni, 2) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych jako przedstawiciel bezpośredni. Praktyczne zmiany jakie wynikają w zakresie przedstawicielstwa przedstawia poniższa tabela. 3 strony - 6633 znaków [...]
6/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość