Agencja celna, a główny zobowiązany – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Agencja celna, a główny zobowiązany

W 1998 r. jedna z Agencji Celnych wystąpiła do Dyrektora Urzędu Celnego w S. z wnioskiem o wydanie pozwolenia na zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia przy realizacji procedury tranzytu. Dyrektor Urzędu Celnego pozwolenie takie wydał lecz ograniczył możliwość do korzystania z niego tylko do tych towarów, które są przedmiotem zawartej umowy spedycji. Wyłączył natomiast z zakresu tego pozwolenia towary odprawiane z tytułu wykonywania działalności w formie agencji celnej. Decyzję taką uzasadniono brakiem możliwości korzystania przez agencję celną z zakresu tego pozwolenia, gdyż nie może ona pełnić funkcji głównego zobowiązanego.[...]
4/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość