Znajdź artykuł

Administrowanie obrotem towarami z zagranicą – zarys systemu Unii Europejskiej – część druga

Mechanizm korzystania i udzielania preferencji w ramach środków taryfowych Ogólny mechanizm korzystania i udzielania preferencji w ramach środków taryfowych może być przedstawiony w następujący sposób. Wspólnotowi importerzy towarów pochodzących z krajów lub regionów, w stosunku do których został ustanowiony preferencyjny środek taryfowy, mogą składać wnioski o skorzystanie z tych preferencji. Wniosek taki musi być złożony na deklaracji celnej (zgłoszeniu celnym do procedury importu) i skierowany do urzędu celnego w kraju importującym. Jeżeli towar importowany może być objęty preferencjami wynikającymi z kontyngentu taryfowego, plafonu taryfowego lub innego instrumentu taryfowego, data akceptacji zgłoszenia celnego przez urząd celny określa, czy towary importowane kwalifikują się do objęcia tym środkiem taryfowym w okresie jego funkcjonowania. Zwykle wnioski o zaliczenie importowanych towarów w poczet środka taryfowego prezentowane są na standardowym druku Jednolitego Dokumentu Celnego (SAD), który jest używany jako deklaracja dopuszczenia do wolnego obrotu towarów importowanych. [...]
10/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość