Administrowanie kontyngentami taryfowymi – import towarów rolno-spożywczych – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Administrowanie kontyngentami taryfowymi – import towarów rolno-spożywczych

... Poszczególnym pozycjom taryfowym objętym kontyngentem lub krajom, z których pochodzi towar najczęściej nadane zostają numery identyfikacyjne, np. kontyngent oznaczony nr 09. 4598 dotyczy przywozu cieląt o wadze nieprzekraczającej 80 kg, pochodzących z Bułgarii i Rumunii. Ponadto przyznany w ramach danego kontyngentu numer identyfikacyjny służy do określenia sposobu jego zarządzania.                 W Unii Europejskiej istnieją dwa systemy administrowania kontyngentami: ... [...]
1/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość