Administracje celne państw CEFTA bliżej Unii Europejskiej – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Administracje celne państw CEFTA bliżej Unii Europejskiej

Przygotowanie administracji celnych państw CEFTA do przystąpienia do Unii Europejskiej i nowe zadania służb celnych w zakresie zwalczania międzynarodowego terroryzmu - to główne tematy, które zdominowały konferencję dyrektorów generalnych administracji celnych państw CEFTA, zorganizowaną w dniach 20-22 września 2001 r. w Warszawie. CEFTA /Central European Free Trade Agreement/ - to Środkowo-Europejska Umowa o Wolnym Handlu, podpisana w Krakowie w dniu 21 grudnia 1992 r. Sygnatariuszami Umowy były początkowo trzy kraje: Czechosłowacja, Polska i Węgry. Po rozpadzie Czechosłowacji w dniu 1 stycznia 1993 r. powstały nowe państwa – Republika Czeska i Republika Słowacka. Oficjalnie były już cztery Umawiające się Strony CEFTA, które równocześnie zgłosiły swój akces do Unii Europejskiej. Podpisana - podczas spotkania Premierów państw CEFTA i innych krajów środkowo-europejskich w dniu 11 września 1995 r. w Bernie - Deklaracja Berneńska [...]
10/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość