Administracja celna Republiki Litewskiej – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Administracja celna Republiki Litewskiej

Granica z Litwą jest najkrótszym odcinkiem granicznym Polski. Powierzchnia tego kraju jest pięciokrotnie mniejsza niż obszar Polski i wynosi 65,2 tys. km2. Litwę zamieszkuje mniej niż 4 mln mieszkańców. Kilka ważnych dat W tym miesiącu administracja celna Litwy obchodzi jedenastą rocznicę jej reaktywowania. 9 października 1990 r., tj. dzień przyjęcia tymczasowego prawa celnego, uznaje się bowiem za datę przywrócenia działalności niezależnej litewskiej administracji celnej. 11 października 1990 r. utworzony został Departament Ceł. Jednak aż do upadku puczu w Moskwie w sierpniu 1991 r. na terytorium Litwy działały dwie administracje celne: jedna – Republiki Litwy, druga – Związku Radzieckiego (działalność administracji celnej Litewskiej Republiki Radzieckiej zakończyła się 26 sierpnia 1991 r.). [...]
10/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość