Administracja Celna Królestwa Szwecji – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Administracja Celna Królestwa Szwecji

Poprzez Morze Bałtyckie Polska sąsiaduje z Królestwem Szwecji. Jest to kraj prawie półtora razy większy od Polski (powierzchnia 450 tys. km2), jednakże zamieszkuje go niespełna 9 mln mieszkańców. 1 stycznia 1995r. Szwecja, razem z Finlandią i Austrią, stała się krajem członkowskim Unii Europejskiej, tym samym przyjęła wspólnotowe prawo celne (Kodeks Celny Wspólnot Europejskich, Taryfę celną TARIC itd.).[...]
11/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość