Administracja celna Islandii – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Administracja celna Islandii

Islandia (pełna nazwa: Republika Islandii) - państwo wyspiarskie w północnej części Oceanu Atlantyckiego. Jego obszar wynosi zaledwie 103 tys. km2, a liczba mieszkańców - 278 tysięcy. Linia brzegowa - 4.988 km. Struktura islandzkiej administracji celnej jest dwustopniowa: Dyrekcja Ceł z Dyrektorem Generalnym Cła na czele oraz dyrektorzy celni nadzorujący pracę w okręgach celnych. Nad administracją celną nadzór pełni Minister Finansów.[...]
6/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość