Administracja celna i obrót towarowy w liczbach – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Administracja celna i obrót towarowy w liczbach

Administracja celna dostarcza ponad 28 % wszystkich dochodów budżetu państwa. Lawinowo rosnący obrót towarowy z zagranicą wymaga zapewnienia sprawnej obsługi odpraw celnych. By sprostać rosnącym potrzebom tworzone są nowe placówki celne. W ubiegłym roku otwarto ich 38: 12 oddziałów celnych i 26 posterunków.[...]
11/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość