Znajdź artykuł

Administracja Celna Francji

... Niższy szczebel administracji celnej stanowi 10 dyrekcji międzyregionalnych, których pracami kierują dyrektorzy. Dyrektor międzyregionalny nie tylko nadzoruje dyrekcje regionalne, ale również odpowiada za część spraw dotyczących alokacji środków finansowych, nadzoruje działalność z zakresu wywiadu celnego (jego zastępca jest szefem regionalnego oddziału Dyrekcji Krajowej ds. Wywiadu Celnego i Dochodzeń) oraz zarządza regionalnymi oddziałami lotnictwa i floty morskiej administracji celnej. W każdym ponadregionie działa również laboratorium celne. Kolejnym szczeblem w strukturze francuskiej administracji celnej są dyrekcje regionalne, kierowane przez dyrektorów regionalnych. Jest ich 40 (we Francji i departamentach zamorskich), a funkcjonują w następujących ponadregionach: ... [...]
10/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość