Znajdź artykuł

Abstrakty

1.Andrzej Halicki- Problematyka wyróżnień funkcjonariuszy celnych; Problems of distinctions of customs officers / 2.Ewa Gwardzińska- Odprawa czasowa ruchomych zabytków kultury w wywozie poza obszar celny UE na podstawie karnetu ATA Temporary admission of movable monuments of culture in exportation outside the customs territory of the EU under an ATA carnet[...]
1/2013 str. 0

Kup aby przeczytać całość