Znajdź artykuł

Abstrakty

Adam Drozdek Władztwo celne Unii Europejskiej w zakresie kształtowania elementów konstrukcji cła European Union’s customs governance in the scope of developing customs’ construction elements   Galina Jurjewna Razumiej, Maksym Nikołajewicz Razumiej Struktura Państwowej Służby Skarbowej Ukrainy w kontekście zarządzania ryzykiem celnym Moscow international model of the world customs organization innovation[...]
7/2018 str. 280

Kup aby przeczytać całość