Znajdź artykuł

Abstrakty

Andrzej Halicki Przesłanki złożenia funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej propozycji pełnienia służby w Krajowej Administracji Skarbowej The conditions for submitting proposal of service for officer of National Fiscal Administration Arkadiusz Augustyniak Współdziałanie Służby Celnej i Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa Cooperation between Customs Service and Main Inspectorate of Plant Health And Seed Inspection Marcin Hotel, Aleksandra Rychlewska Kilka uwag na temat opodatkowania nagród w Internecie A few comments on taxation of the awards on the Internet Anna Urbańska Odpowiedzialność dyscyplinarna i organy dyscyplinarne w administracji publicznej Disciplinary responsibility and disciplinary bodies of public administration[...]
2/2017 str. 84

Kup aby przeczytać całość