Znajdź artykuł

Abstrakty

Rafał Aleksander Nawrot Wykorzystanie przez polskich podatników anglosaskich mechanizmów powierniczych a problematyka rezydencji podatkowej spółek prawa obcego – cz. II The use of Anglo-Saxon trusteeship mechanisms by Polish taxpayers and tax residency of companies organised and existing under foreign law – part II   Małgorzata Czermińska Zasady wprowadzania importowanych towarów przemysłowych i żywności na jednolity rynek Unii Europejskiej w kontekście bezpieczeństwa obrotu – podobieństwa i różnice Rules of imported manufactured goods and food placed on the EU single market and their safety – similarities and differences   Alexei Alexandrovich Moiseev Wybrane aspekty współpracy międzyregionalnej i transgranicznej na obszarze euroazjatyckim Concerning some aspects of inter-regional and cross-border cooperation development in Eurasia   Dagmara Anna Uhryn Metody unikania podwójnego opodatkowania i ich zastosowanie w świetle umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieganiu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a Rządem Republiki Singapuru z dnia 04.11.2012 roku Methods for the avoidance of double taxation and their purpose in the light of the agreement on avoidance of double taxation and prevention of fiscal evasion with respect to income taxes between the Government of the Republic of Poland and the Government of the Republic of Singapore dated on 04.11.2012[...]
3/2016 str. 123

Kup aby przeczytać całość