Abstrakty – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Abstrakty

 1.Andrzej Halicki - Decyzja jako akt kierownictwa wewnętrznego w Służbie Celnej - The decision as an act of internal management in Customs Service. 2.Wojciech Maruchin - Zasady dotyczące łączenia, podziałów i innych zdarzeń prawnych o podobnym charakterze – analiza przepisów prawa - Principles concerning mergers, divisions and about similar character other legal events – analysis regulation of community law.[...]
3/2013 str. 124

Kup aby przeczytać całość