Znajdź artykuł

Abstrakty

Katarzyna Machalica-Drozdek, Adam Drozdek Charakter prawny odsetek w prawie celnym - aspekt materialnoprawny cz. 2 The legal nature ofthe interest in the customs law - substantive aspect Part 2      Ewa Gwardzińska, Mirosława Laszuk Obsługa celna zgłoszonego importu przesyłowego energii elektrycznej z państw Europy Wschodniej do Polski Servicing of electric energy import from Eastern European countries to Poland      Rafał Bernat Doradca podatkowy jako pełnomocnik  przed Trybunałem Sprawiedliwości  Unii Europejskiej  Tax advisor as a representative before the court of Justice of the European Union[...]
12/2014 str. 501

Kup aby przeczytać całość