Abstrakt V/19 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Abstrakt V/19

Summary

Piotr Witkowski - Ochrona wartości moralności publicznej w polityce celnej Unii Europejskiej / Protection of value of public morality in the area of customs policy of the European Union. / Tomasz Wach - Klauzula antyoptymalizacyjna jako narzędzie przeciwdziałania unikaniu opodatkowania w podatku dochodowym. / Anti-optimization clause as a tool to against the avoidance of taxation in tax.[...]

Kup aby przeczytać całość