Znajdź artykuł

ABC założenia składu podatkowego (część trzecia – ostatnia, poprzednia zamieszczona została w marcowym numerze „Monitora”)

7 stron – 24400 znaków 7. Cofnięcie zezwolenia na skład podatkowy W ustawie o podatku akcyzowym zostały określone przypadki, w których naczelnik urzędu celnego cofa zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego. Zezwolenie zostaje cofnięte w następujących sytuacjach: 1) jeżeli w ciągu 3 miesięcy nie podjęto działalności po uzyskaniu zezwolenia lub ją przerwano na okres dłuższy niż 3 miesiące nie zawiadamiając naczelnika urzędu celnego, 2) prowadzenia składu podatkowego niezgodnie z przepisami prawa podatkowego lub otrzymanym zezwoleniem, 3) upływu terminu ważności złożonego zabezpieczenia akcyzowego lub, gdy jego wysokość jest niewystarczająca na zabezpieczenie w pełnej kwocie zobowiązania podatkowego, a prowadzący skład nie uzupełnił go w terminie pomimo wezwania, 4) został naruszony którykolwiek z warunków wydania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, takich jak: [...]
4/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość