1.Gdy nie posiadają wartości handlowej. 2. Nie nadesłal – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

1.Gdy nie posiadają wartości handlowej. 2. Nie nadesłal

Prezes GUC utrzymał w mocy własną decyzje o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Urzędu Celnego w K. w przedmiocie umorzenia postępowania. W uzasadnieniu decyzji podniósł, że skarżąca spółdzielnia nie jest stroną postępowania administracyjnego wszczętego wnioskiem Anny M. i zakończonego decyzją organu I instancji. [...]
9/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość