Komisja Europejska opublikowała najnowszą wersję Nomenklatury scalonej (CN) obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 r. – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Komisja Europejska opublikowała najnowszą wersję Nomenklatury scalonej (CN) obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 r.

Nomenklatura scalona stanowi podstawę zgłoszenia towarów a) przy przywozie lub wywozie lub b) w przypadku gdy podlegają statystykom handlu wewnątrzunijnego. Określa to, która stawka celna ma zastosowanie i jak towary są traktowane do celów statystycznych. CN jest zatem istotnym narzędziem pracy dla przedsiębiorstw i administracji celnych państw członkowskich.

TABLICE  KOREKCYJNE DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE

https://www.podatki.gov.pl/clo/zintegrowana-taryfa-celna/nomenklatura-taryfowa-i-wtc/tablice-korelacyjne/