AGENCIA CELNA BW / Customs agency BW

Agencja Celna

 

Terminal samochodowy w Świecku jest naszym miejscem pracy. Na miejscu są polskie i niemieckie służby celne, które pracują całodobowo.

Nasza agencja celna świadczy wszelkie usługi związane z obrotem towarowym wewnątrz wspólnoty oraz z krajami trzecimi.

Przygotowywanie niezbędnych dokumentów do odpraw celnych, dokonywanie zgłoszeń celnych w imieniu podmiotu, uiszczanie należności celnych przywozowych oraz innych opłat, prowadzenie postępowań celnych, organizacja składów celnych, składów podatkowych - to tylko niektóre z całego wachlarza czynności jakie wyznacza Wspólnotowy Kodeks Celny, polskie Prawo celne, przepisy podatkowe (akcyza, VAT), przewozowe no i przepisy wykonawcze. W pełnym zakresie obsługujemy wszystkie systemy elektroniczne służby celnej.

Czynności,  których się podejmujemy  prowadzone są w oparciu o udzielone nam upoważnienie bezpośrednie. To Państwo w tym dokumencie określacie zakres  umocowania. Prowadzimy indywidualne  rozmowy z każdym i każdą zainteresowaną firmą.

Nie ma dla nas spraw trudnych. Zapraszamy do współpracy i zapewniamy, że nie zawiedziecie się.

 

OD  DNIA 01.01.2021 REALIZUJEMY  ODPRAWY   CELNE  EKSPORTOWE  DWIELKIEJ  BRYTANII


Biuro czynne całodobowo

od poniedziałku g. 8.00 do soboty g.24.00

ZAWSZE  DOSTĘPNI  JESTEŚMY  POD  nr  +48 794 248 449

Terminal samochodowy ŚWIECKO pok. nr 26

Agencja Celna BW

69-100 SŁUBICE; Świecko 37

e mail: bw@monitorc.pl

mobil: +48 794 248 449

skype: ac.bw37

NIP: PL 8511115487; Regon:  005483902