Prenumerata

PRENUMERATA  na rok 2021*

* podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek na czasopisma Vat – 5%

 

wydanie papierowe

roczna (rok kalendarzowy) - 840,00 + 48,00  (koszt wysyłki) – 888,00 zł

kontynuacja prenumeraty na rok 2021- 816,00 + 48,00 (koszt wysyłki) - 864,00 zł

półroczna (półrocze kalendarzowe) - 440,00 + 25,00 (koszt wysyłki) – 455,00 zł

pojedyńczy egz. wydania papierowego - 70,00 zł + 6,00 zł koszt wysyłki -  dotyczy sprzedaży detalicznej bieżącego rocznika

pojedyńczy egz. wydania PDF - 65,00 zł

wydania archiwalne (nie dotyczy roku bieżącego)  - 1 egz - 20,00 zł

do wyczerpania nakładu

INFORMACJA

W formacie  PDF  dostępne  są  pojedyncze  publikacje.

Podane  ceny  pod  publikacją  są  cenami  brutto

 

 

wpłata na konto:

Wydawnictwo BW Jan Brodziński
70-851 Szczecin, ul. Pucka 17/5
Bank: Pekao
nr konta 50 1950 0001 2006 4433 9716 0001

 

1. Kontynuacja prenumeraty nie wymaga kolejnego zamówienia.

2. W przypadku zamówienia 6 i więcej egzemplarzy - ceny negocjowane!
3. Rezygnacja z prenumeraty wymaga formy pisemnej i winna być złożona do dnia 20 listopada każdego roku

4. Alfabetyczny spis publikacja za lata od 1996 do 2016 jest umieszczony i dostępny w pliku na stronie głównej w części „ spis tytułów”

5. Poszczególne publikacje z lat ubiegłych -można nabywać i widoczne są na stronie głównej w części "Roczniki" lub "Indeks autorów". Tam również można złożyć zamówienie.

Wydanie papierowe Cena
Prenumerata roczna 840,00zł
Prenumerata półroczna 440,00zł
pojedyńczy egzemplarz wydania papierowego 70,00zł