Bibliografia

ISBN 83-921490-0-9

Autor - Wojciech Bronicki

Organizacja poboru podatku akcyzowego : uwzględniająca stan prawny na dzień 1 września 2004 roku

Wydawnictwo BW Jan Brodziński – 2004 rok

Nakład wyczerpany

 

ISBN 83-921490-1-7

Autor - Michael Lux

Prawo celne Unii Europejskiej : podręcznik dla praktyków z przykładami i pożytecznymi wskazówkami konsultacja i wprowadzenie - Wiesław Czyżowicz

Tłumaczenie - Katarzyna Świetlik, Iwona Klauzer, Anna Mączak, Bożena Lach

Wydawnictwo BW Jan Brodziński – 2004 rok

Nakład wyczerpany

 

ISBN 83-921490-2-5

Opracowanie i tłumaczenie Hanna Sylwestrowicz, Edward Kalisiak, Cezary Wernitz.

Wspólnotowy i narodowy system zwolnień celnych : teksty ujednolicone

Wydawnictwo BW Jan Brodziński – 2005 rok

Nakład wyczerpany

 

ISBN 83-921490-3-3

Autor - Edward Kalisiak

konsultacja i wprowadzenie - Wiesław Czyżowicz

Wspólnotowy kodeks celny : prawo celne Unii Europejskiej : tekst ujednolicony

Wydawnictwo BW Jan Brodziński – 2006 rok

Nakład wyczerpany

 

ISBN 83-921490-4-1

Autor - Ewa Gwardzińska 

Agencje celne w międzynarodowym obrocie towarowy

Wydawnictwo BW Jan Brodziński – 2009 rok

 

ISBN 83-921490-6-8

Opracowanie - Jan Brodziński, Janusz Czaja

Wspólnotowe prawo celne : załączniki do przepisów wykonawczych

Wydawnictwo BW Jan Brodziński – 2011 rok

Nakład wyczerpany

 

ISBN 83-921490-7-6

Opracowanie - Jan Brodziński, Janusz Czaja

Wspólnotowe prawo celne : wspólnotowy system zwolnień celnych

Wydawnictwo BW Jan Brodziński – 2011 rok

Nakład wyczerpany

 

ISBN 83-921490-8-4

Opracowanie - Jan Brodziński, Janusz Czaja

Wspólnotowe prawo celne : przepisy wykonawcze do Wspólnotowego Kodeksu Celnego, zestawienie zmian w przepisach wykonawczych

Wydawnictwo BW Jan Brodziński – 2011 rok

Nakład wyczerpany

 

ISBN 978-83-934205-0-6

redakcja naukowa Wiesław Czyżowicz, Tomasz Michalak

tłumaczenie. z jęz. ros. i ang. Bolesław Jaszczuk

Tranzyt międzynarodowy Wschód-Zachód : aspekty celne i logistyczne; Partnerstwo Wschodnie

Materiały z konferencji naukowej -  25 listopada 2011 r., Warszawa.

Wydawnictwo BW Jan Brodziński – 2012 rok

Nakład wyczerpany

 

ISBN 978-83-934205-1-3

nauč. red. Veslav Čižovič, Tomaš Mihalâk

per. iz ang. i pol'. Boleslav Âŝuk

Meždunarožnyj [!] tranzit Vostok-Zapad : tamožennye i logističeskie voprosy. Vostočnoe Partnerstvo

Materiały z konferencji naukowej -  25 listopada 2011 r., Warszawa.

Język rosyjski

Wydawnictwo BW Jan Brodziński – 2013 rok

Nakład wyczerpany

 

ISBN  978-83-934205-2-0

ed. Wiesław Czyżowicz, Tomasz Michalak

transl. from Rus. and Pol. M. Pasierbek, Bolesław Jaszczuk

International transit East-West customs and logistics questions. Eastern Partnership

Materiały z konferencji naukowej -  25 listopada 2011 r., Warszawa.

Język angielski

Wydawnictwo BW Jan Brodziński – 2013 rok

Nakład wyczerpany

 

ISBN  978-83-934205-3-7

Autor - Wiesław Czyżowicz

Nielegalny obrót wyrobami tytoniowymi, alkoholem i piwem w Polsce : przyczyny, formy, skala, konsekwencje i rozwiązania zwiększające efektywność walki z nielegalnym handlem

Wydawnictwo BW Jan Brodziński – 2012 rok

Nakład wyczerpany

 

 

 

ISBN 978-83-934205-4-4

Autor - Wiesław Czyżowicz

The nature of illicit trade in tobacco and alcohol products on the eastern border : reasons, forms, scope, consequences and solutions to increase managerial efficiency of Fighting Illicit Trade

Wydawnictwo BW Jan Brodziński – 2013 rok

Nakład wyczerpany

 

ISBN  978-83-934205-5-1

Autor - Andrzej Halicki

Służba celna : status prawny funkcjonariusza celnego

Wydawnictwo BW Jan Brodziński – 2013 rok

 

ISBN  978-83-934205-6-8

redakcja Ewa Gwardzińska, Aleksander Werner, Jarosław Wierzbicki.

Polityka celna : ekonomia, prawo, praktyka = Customs policy : economics, law and practice

Materiały konferencyjne

Tekst część w j.angielskim. Streszczenia w j.angielskim przy pracach. Spis treści także w j.angielskim i rosyjskim.

Wydawnictwo BW Jan Brodziński – 2014 rok

Szkoła Główna Handlowe - Warszawa

Nakład wyczerpany

 

ISBN 978-83-934205-7-5

Andrzej Halicki

Służby graniczne W 100 pytaniach i odpowiedziach - stan prawny na dzień 10 sierpnia 2016 r.

Wydawnictwo BW Jan Brodziński – wrzesień 2016

 

ISBN 987-83-934205-8-2

Autor Adam Drozdek

Charakter Prawny cła jako daniny publicznej w krajowym i  unijnym prawie celnym

Wydawnictwo  BW Jan Brodziński – luty 2017

 

978-83-934205-9-9

Andrzej Halicki

Leksykon izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno – skarbowych,

Wydawnictwo BW maj 2017

 

ISBN 978-83-934205-9-9

Redakcja Tomasz Nowak, Piotr Stanisławiszyn

Materiał pokonferencyjny - Izbicko kwiecień  2016

Prawo celne, podatek akcyzowy oraz kary pieniężne w ustawie o grach hazardowych

Wydawnictwo BW Jan Brodziński – październik 2018 rok

Stowarzyszeie Prawa Finansowego „Aureus” w Opolu