Linki

Polska Izba Cła, Logistyki i Spedycji - www.piclis.org.pl

 

Polska Izba Spedycji i Logistyki -  www.pisil.pl

 

Krajowa Administracja Skarbowa -  http://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa

 

Systemy celne  -  www.e-clo.pl 

 

pobór podatków i cła -

http://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/dzialalnosc/pobor-podatkow-i-cla

 

Informacja taryfowa , system ISZTAR  -  isztar.mf.gov.pl/isztar/taryfa_celna/web/main_PL

 

Rada konsultacyjna Służby Celnej - e-mail: radakonsultacyjnasc@mofnet.gov.pl

 

Newsletter Służby Celnej - www.e-clo.pl/  zakładka „Newsletter”.

 

Portal Usług Elektronicznych Służby Celnej - www.puesc.gov.pl