Znajdź artykuł

O Nas

MONITOR PRAWA CELNEGO i PODATKOWEGO:

ISSN -1732-5544

redaktor naczelny- Jan Brodziński

z-ca redaktora naczelnego – Ewa Gwardzińska
redaktorzy: Robert Wojciechowski, Łukasz Zaniewski
prenumerata, reklama i marketing – Joanna Brodzińska-Miazga

Adres redakcji:

Wydawnictwo BW Jan Brodziński

70-851 Szczecin ul. Pucka 17/5

tel. + 48 601 888 720
e-mail: monitorc@monitorc.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian redakcyjnych w nadesłanych tekstach. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Z chwilą przekazania tekstu redakcji, autor przenosi wyłączne prawo do jego publikacji – prawa autorskie i wydawnicze – na wydawcę. Prawem autorskim chronione jest również wprowadzanie treści materiałów do banków danych oraz przenoszenie tych treści na nośniki dźwięku i obrazu. O ile na 6 tygodni przed upływem okresu prenumeraty nie nastąpi jej pisemne wypowiedzenie przedłużona zostanie na następny okres.

Wydawca:
Wydawnictwo BW Jan Brodziński

70-851 Szczecin, ul. Pucka 17/5
NIP 851-111-54-87
REGON 005483902
Bank: Pekao SA  nr konta 50 1950 0001 2006 4433 9716 0001