KONFERENCJA

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONFERENCJI

Konferencja hybrydowa

 

TRADE & CUSTOMS COMPLIANCE CONFERENCE – II EDYCJA

Tytuł konferencji:

WYZWANIA W ZARZĄDZANIU MIĘDZYNARODOWYM OBROTEM TOWAROWYM W 2021R.

- BREXIT, E-COMMERCE, PODATKI, POCHODZENIE TOWARÓW

Termin– 28 maja 2021

Miejsce:Warszawska Szkoła Zarządzania, ul. Siedmiogrodzka 3A, Warszawa

Czas trwania- 9.00-15.00

PROGRAM KONFERENCJI

9.00- 9.30 – rejestracja uczestników, powitalna kawa

Moderator konferencji:

Grzegorz Smogorzewski - T4B Sp. z o.o.

9.30 – 10.00– otwarcie konferencji

dr inż. Waldemar Gajda prof. WSZ SW - Prezydent Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej

Marek Tarczyński – Przewodniczący Rady Polskiej Izby Spedycji i Logistyki

prof. zw. dr hab. Wiesław Czyżowicz – Szkoła Główna Handlowa

dr Agnieszka Milczarczyk-Woźniak – Trade & Customs Compliance Academy

10.00 – 11.00 – Wystąpienie gości honorowych konferencji 

Trade & Customs issues with UK after Brexit

James Hughes– Minister-Radca Handlowy AmbasadyWielkiej Brytanii w Polsce

Aktualne zmiany w polityce i prawodawstwie celnym

Grzegorz Kozłowski– Dyrektor Departamentu Ceł, Ministerstwo Finansów

Reguły pochodzenia towarów UE-UK – konsekwencje Brexit

Jacek Kroczyński– Naczelnik Wydziału w Departamencie Ceł, Ministerstwo Finansów

Customs Action Plan 2020-2025

Tomasz Michalak– Ekspert w Komisji Europejskiej w Brukseli

11.00 – 11.30 – PRZERWA KAWOWA. KONSULTACJE Z EKSPERTAMI

11.30 – 12.15 PANEL I – PRAWO I PODATKI – POLITYKA CELNO-PODATKOWA W DOBIE BREXIT

Dyskutują:

Rafa Pogorzelski, Sylwester Witalis - ATNEODoradztwo Cło Podatki Prawo, Jacek Arciszewski – Kancelaria Doradcy Podatkowego Jacek Arciszewski

1.     Konsekwencje celno-podatkowe BREXIT

2.     Transakcje łańcuchowe w handlu międzynarodowym – zarządzanie ryzykiem podatkowym po zmianach w przepisach

3.     Procedura 42 – dlaczego nie potrafimy przyciągnąć podmiotów z innych państw UE do dokonywania odpraw importowych w Polsce? Eksport towarów – skąd tyle problemów celno-podatkowych? 

12.15 – 13.00 PANEL II – REGUŁY POCHODZENIA TOWARÓW – NOWE UMOWY, KONSEKWENCJE BREXIT

Dyskutują:

Agnieszka Milczarczyk-Woźniak, Trade & Customs Compliance Academy; Beata Kasperowicz – PEPCO CEE  oraz Piotr Pogorzelski – ATNEO Doradztwo Cło Podatki Prawo Sp. z o.o.

1.     Zasady ustalania i potwierdzania pochodzenia towarów w relacjach z Wielką Brytanią po BREXIT

2.     Zmiany w zakresie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia (Konwencja PEM i nowe umowy)

3.     Najczęściej pojawiające się problemy z ustalaniem i potwierdzaniem pochodzenia towarów. Uproszczenia w dokumentowaniu pochodzenia

13.00 -13.45 – PRZERWA LUNCHOWA

13.45 – 14.30 PANEL III – ZMIANY W OBSŁUDZE CELNEJ E-COMMERCE W 2021R.  

Dyskutują:

Mirosław Gral - Last Mile Experts, Artur Piotrowski – UPS, Adam  Ostrowski - FedEx

1.     Nowe uregulowania w zakresie e-commerce od 01.07.2021

2.     Zmiany w obsłudze celnej e-commerce wynikające z pandemii i Brexit

3.     Zmiany celne i podatkowe w zakresie e-commerce – szansa dla Polski z punktu widzenia konkurencyjności na rynku UE

14.30 - 15.00 – PODSUMOWANIE KONFERENCJI

prof. zw. dr hab. Wiesław Czyżowicz – Szkoła Główna Handlowa

 

więcej na stronie:

Komitet Organizacyjny Trade & Customs Compliance Conference

 www.tcca.eu./konferencja

Tel: + 48 602 698 952

E: contact@customsacademy.pl