Komisja publikuje wersję Nomenklatury scalonej na rok 2024 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Komisja publikuje wersję Nomenklatury scalonej na rok 2024

Komisja Europejska opublikowała najnowszą wersję Nomenklatury scalonej (CN) obowiązującą od 1 stycznia 2024 r.

Nomenklatura Scalona stanowi podstawę zgłoszenia towarów a) przy przywozie lub wywozie lub b) gdy podlegają statystykom handlu wewnątrz unijnego. Określa to, jaka stawka celna ma zastosowanie i w jaki sposób towary są traktowane do celów statystycznych. CN jest zatem istotnym narzędziem pracy dla przedsiębiorstw i administracji celnych państw członkowskich.

Nomenklatura Scalona została ustanowiona rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej. Jest ono aktualizowane co roku i publikowane jako rozporządzenie wykonawcze Komisji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, seria L. Najnowsza wersja jest teraz dostępna jako rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/2364 w Dziennik Urzędowy UE 2023/2364 Seria L z dnia 31 października 2023 r. Niniejsza wersja obowiązuje od 1 stycznia 2024r.