Regulacje w sprawie przedstawicielstwa celnego w ramach Unijnego Kodeksu Celnego

UCC[1] wprowadza definicję "przedstawiciel celny" (art. 5, pkt 6), jako "jakakolwiek osoba wyznaczona przez inną osobę w celu prowadzenia czynności i formalności wymaganych przepisami prawa celnego w swoich kontaktach z organami celnymi". Taka definicja jest celowo ogólna, ponieważ ma objąć wszystkie kategorie pośredników i agentów świadczących usługi celne na terytorium UE, niezależnie od ich statusu (przedsiębiorstwa lub proste dostawcy usług), z wszelkimi wymogami w zakresie kompetencji lub zdolności, i rodzaj reprezentacji używane.

Jak wiadomo, przepisy celne UE rozróżniają dwa rodzaje reprezentacji: bezpośrednią reprezentację, która daje przedstawicielowi możliwości do działania w imieniu podmiotu gospodarczego, tak, że deklaracje złożone przez niego tworzą obowiązek zapłaty długu celnego wyłącznie przez osobę reprezentowaną; i przedstawicielstwa pośredniego, gdy przedstawiciel działa w imieniu operatora, ale w swojej sprawie.[1] UCC – Unijny Kodeks Celny (UKC)


Powrót

10,00zł kup wydanie pdf