Elektroniczna obsługa procedur celnych w usłudze Wrota Celne

Postępująca globalizacja otwiera coraz to nowe rynki surowców, produktów, pracy i zbytu. Możliwość wymiany handlowej z innymi krajami sprawia, że firmy stają się bardziej konkurencyjne. Jednak aby utrzymać optymalną efektywność ekonomiczną prowadzonych procesów biznesowych, musimy dbać o to by zwiększenie intensywności handlu międzynarodowego nie spowodowało nadmiernego przyrostu nakładów na obsługę tych transakcji.


Powrót