Ministerstwo ma rację w sprawie zestawów towarów

Dokonując klasyfikacji towaru do określonego działu, pozycji czy podpozycji Nomenklatury Scalonej, należy się kierować treścią tej nomenklatury, zawartymi w niej uwagami, regułami ogólnymi oraz notami wyjaśniającymi.


Powrót