Nie warto się sugerować WIT, gdy chodzi o VAT

Z tym problemem spotkał się czytelnik, który chciał się upewnić, czy oferowany przez niego zestaw stanowi świadczenie kompleksowe. Najpierw wystąpił do dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie o wiążącą informację taryfową (WIT), która dotyczy właściwego zaszeregowania towaru na potrzeby poboru cła. Po otrzymaniu korzystnej decyzji wystąpił do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wiążącą informację stawkową (WIS), która ma znaczenie dla celów VAT. Ten jednak wydał decyzję odmowną, twierdząc, że nie jest to świadczenie kompleksowe. Czytelnik był zdziwiony, bo przy klasyfikacji tak dla celów VAT, jak i celnych decydują obecnie kody CN.


Powrót

15,00zł kup wydanie pdf