20 PUNKTÓW – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

20 PUNKTÓW

Monitor Prawa Celnego i Podatkowego na wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki z liczbą 20 punktów.

 

(Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych)

Informacja dla autorów dostępna jest na pasku w zakładce „Redakcja”