40 PUNKTÓW – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

40 PUNKTÓW

Monitor Prawa Celnego i Podatkowego na wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki z liczbą 40 punktów.

 

(Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych)

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-17-lipca-2023-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych

32343 – liczba porządkowa wykazu

201186 – unikalny numer czasopisma

Monitor Prawa Celnego i Podatkowego 1732-5544 40

Informacja dla autorów dostępna jest na pasku w zakładce „Redakcja”