Monitor prawa celnego i podatkowego

monitor-prawa-celnego

Monitor prawa celnego i podatkowego

Taxation and customs law monitor Rok XXII nr 3 (260) /2017
marzec / march 2017
87

Andrzej Halicki

Uprawnienia funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

National Fiscal Administration officers’ permissions

90

Karol Piech

Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

The Law of 19 November 2016 on gambling

97

Marcin Hotel, Aleksandra Rychlewska

Kilka uwag na temat przedawnienia karalności czynu uporczywego niewpłacania w terminie podatku (art. 57 k.k.s.)

A few comments on the amenability to a penalty for a misdemeanour of the persistent failure to pay tax within the time limit (art. 57 of the Polish Fiscal Penal Code)

101

Galina Jurjewna Razumiej, Maksym Nikołajewicz Razumiej

Tendencje rozwoju zarządzania ryzykiem w celnictwie ukraińskim .

Development of the risk management in Ukrainian Customs .

106

Rządowe Centrum Legislacji, Rządowy Proces Legislacyjny

Government Legislation Centre, Government Legislative Process

108

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych za okres od dnia 1 lutego 2017 r. do dnia 28 lutego 2017 r

The review of changes in customs and tax regulations since since 1 February 2017 until 28 February 2017

113

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej – seria L i C od dnia 1 lutego 2017 r. do dnia 28 lutego 2017 r.

The list of customs and tax legal acts published in the EU Official Journals L and C since 1 February 2017 until 28 February 2017

116

Robert Wojciechowski

Wyjaśnienia taryfowe

Tariffs explanation

122

Abstrakty/Summaries

Abstrakty

122

Redakcja

Dla autorów

For authors

59zł kup wydanie papierowe