Monitor prawa celnego i podatkowego

monitor-prawa-celnego

Monitor prawa celnego i podatkowego

Taxation and customs law monitor Rok XXII nr 5 (262) /2017
maj / may 2017
163

Magda Sadecka, Joanna Łopatka, Zachary Mazur

Ceny transferowe jako element optymalizacji podatkowej holdingów międzynarodowych na przykładzie amerykańskich rozwiązań

Transfer Pricing as a Method of Tax Optimization among Multi-National Enterprises: The American Example

168

Artur Bura

Rozpoczęcie i zamknięcie odprawy czasowej z wykorzystaniem karnetów ATA w świetle Konwencji Stambulskiej z 1990 roku oraz wybranych rozporządzeń unijnych

Granting temporary admission and its termination using ATA carnets in view of Instanbul Convention 1990 and selected Regulations of European Union

173

Karol Piech

Kontrola celna jako element systemu bezpieczeństwa w Unii Europejskiej

Customs control as part of the security system in EU

181

Andrzej Halicki

Uprawnienia emerytalne funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

Officers’ of the Customs and Tax Service pension rights

193

Redakcja

Rządowe Centrum Legislacji, Rządowy Proces Legislacyjny

Government Legislation Centre, Government Legislative Process

193

Redakcja

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych za okres od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r.

The review of changes in customs and tax regulations since since 1 March 2017 until 31 March 2017

194

Redakcja

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej – seria L i C od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. .

The list of customs and tax legal acts published in the EU Official Journals L and C since 1 March 2017 until 31 March 2017

199

Abstrakty/Summaries

Abstrakty

59zł kup wydanie papierowe