Monitor prawa celnego i podatkowego

monitor-prawa-celnego

Monitor prawa celnego i podatkowego

Taxation and customs law monitor Rok XXII nr 6 (263) /2017
czerwiec / june 2017
203

Andrzej Halicki

Krajowa Administracja Skarbowa – próba oceny początkowego okresu funkcjonowania

National Tax Administration – an attempt to evaluate the initial period of operation

206

Dominik Jan Gajewski

Skutki wprowadzania nielegalnych środków płatniczych na terytorium Unii Europejskiej w kontekście polityki celnej

The Consequences of Introducing Illegal Tenders on the Territory of the European Union in the context of customs policy

210

Olga Aleksandrowna Hotko

Aktualne regulacje prawne Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej

Current problems of customs regulations in Euroasian Economic Union

213

Piotra Gołdyn

Eksport pośredni w świetle UKC i ustawy o VAT

Indirect export in the light of the UKC and the VAT Act .

214

Bartosz Grejner

Za mało wakatów na polskim rynku pracy. Jesteśmy w ogonie UE

Not enough vacancies on the Polish labor market. We are at the tail end of the EU

215

Redakcja

Rządowe Centrum Legislacji, Rządowy Proces Legislacyjny

Government Legislation Centre, Government Legislative Process

216

Redakcja

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych za okres od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 31 maja 2017 r

The review of changes in customs and tax regulations since since 1 May 2017 until 31 May 2017

217

Redakcja

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej – seria L i C od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 31 maja 2017 r.

The list of customs and tax legal acts published in the EU Official Journals L and C since 1 May 2017 until 31 May 2017

219

Robert Wojciechowski

Wyjaśnienia taryfowe

Tariffs explanations .

236

Abstrakty/Summaries

Abstrakty

59zł kup wydanie papierowe