Monitor prawa celnego i podatkowego

monitor-prawa-celnego

Monitor prawa celnego i podatkowego

Taxation and customs law monitor Rok XXII nr 4 (261) /2017
kwiecień / april 2017
127

Karol Piech

Opodatkowanie akcyzą piwa smakowego. Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 października 2016 r., I GSK 588/15

Excise taxation of flavored beer. Gloss to the decision of the Supreme Administrative Court in Warsaw from October 19, 2016, I GSK 588/15

133

Artur Bogucki

Sprawozdanie z konferencji naukowej „Międzynarodowe unikanie opodatkowania a bezpieczeństwo państwa” (16 marca 2017 r. – Centrum Analiz i Studiów Podatkowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie)

Scientific conference report „International tax avoidance and state security” (March 16, 2017 – Analysis and Tax Studies Center, Warsaw School of Economics)

136

Mateusz Lewandowski, Przemysław Pest

Skutki nielegalnego pobierania

The effects of illegal electricity usage for excise duty

140

Jakub Wirski

Interpretacja dwustronnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w przypadku rozbieżności pomiędzy ich tekstami autentycznymi

Interpretation of bilateral agreements on avoidance of double taxation in case of inconsistencies between their authentic texts

144

Marcin Lipka

13 lat Polski w Unii: analiza ważnych zmian

13 years of Poland in the EU: analysis of important changes

146

Rządowe Centrum Legislacji, Rządowy Proces Legislacyjny

Government Legislation Centre, Government Legislative Process

147

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych za okres od dnia 1 marca 2017 r. do dnia 31 marca 2017 r

The review of changes in customs and tax regulations since since 1 March 2017 until 31 March 2017

149

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej – seria L i C od dnia 1 marca 2017 r. do dnia 31 marca 2017 r

The list of customs and tax legal acts published in the EU Official Journals L and C since 1 March 2017 until 31 March 2017

160

Abstrakty/Summaries

Abstrakty

59zł kup wydanie papierowe