Monitor prawa celnego i podatkowego

monitor-prawa-celnego

Monitor prawa celnego i podatkowego

Taxation and customs law monitor Rok XXII nr 1 (258) /2017
styczeń / january 2017
3

Bogusław Śledź

Środki antydumpingowe UE – komentarz cz. III

EU anti-dumping measures – comment part III

21

Andrzej Halicki

Czy ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej jest zgodna z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej?

Is the Law of 16 November 2016 on the National Fiscal Administration in accordance with the Constitution of the Republic of Poland?

25

Robert Rydlewski

Nowe instytucje celne w Unii Europejskiej

New Customs institutions in the European Union

27

Leszek Bartłomiejczyk

Śledzenie ruchu i pochodzenia w Europejskiej Dyrektywie Tytoniowej w porównaniu z Protokołem WHO w sprawie wyeliminowania nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi

Tracking and tracing in the European Tobacco Directive compared with the WHO Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products

33

Redakcja

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych za okres od dnia 1 grudnia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r

The review of changes in customs and tax regulations since since 1 December 2016 until 31 December 2016

34

Redakcja

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej – seria L i C od dnia 1 grudnia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

The list of customs and tax legal acts published in the EU Official Journals L and C since 1 December 2016 until 31 December 2016

37

Robert Wojciechowski

Wyjaśnienia taryfowe

Tariffs explanation

40

Abstrakty/Summaries

Abstrakty

59zł kup wydanie papierowe